Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1765-1771, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0007

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0007
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0007: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.102)
Protokoll nr. 52.102/1765 - 1771 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger