Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1755-1765, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0006

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0006: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.101)
Protokoll nr. 52.101/1755 - 1765 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger