Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1744-1754, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0005

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0005
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0005: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.100)
Protokoll nr. 52.100/1744 - 1754 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger