Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1736-1743, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0004

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0004
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0004: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.99)
Protokoll nr. 52.99/1736 - 1743 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger