Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1729-1736, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0003

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0003
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0003: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.98)
Protokoll nr. 52.98/1729 - 1736 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger