Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1724-1728, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0002

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0002: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.97)
Protokoll nr. 52.97/1724 - 1728 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger