Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1720-1749, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0001

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0001: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.96)
Protokoll nr. 52.96/1720 - 1749 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger