Danske kanselli 1572-1799, Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Norske registre, nr. 38: 1753-1754, Astaref: RA/EA-3023/F/Fc/Fca/Fcaa/L0038

Kildeinformasjon

RA/EA-3023/F/Fc/Fca/Fcaa/L0038
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Danske Kanselli 1572-1799 F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved åpent brev og missiv
Fca: Registre og tegnelser
Fcaa: Norske registre L0038: Norske registre
Danske kanselli, norske registre nr. 38/1753 - 1754 - Norske registre -

Referanser


Brukerinnstillinger