Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1811, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0093

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0093
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0093: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.93)
Protokoll nr. 52.93/1811 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger