Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1810, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0092

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0092
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0092: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.92)
Protokoll nr. 52.92/1810 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll Rentekammeret Resolusjonsprotokoll

Referanser


Brukerinnstillinger