Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1804, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0086

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0086
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0086: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.86)
Protokoll nr. 52.86/1804 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger