Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1798, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0080

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0080
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0080: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.80)
Protokoll nr. 52.80/1798 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll Rentekammeret Resolusjonsprotokoll

Referanser


Brukerinnstillinger