Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1785, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0067

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0067
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0067: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.67)
Protokoll nr. 52.67/1785 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll Rentekammeret Resolusjonsprotokoll

Referanser


Brukerinnstillinger