Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1781, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0063

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0063
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0063: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.63)
Protokoll nr. 52.63/1781 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger