Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1771-1772, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0054

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0054
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0054: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.54)
Protokoll nr. 52.54/29.06.1771 - 24.12.1772 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger