Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1770, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0052

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0052
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0052: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.52)
Protokoll nr. 52.52/1770 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger