Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1768, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0050

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0050
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0050: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.50)
Protokoll nr. 52.50/1768 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger