Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1745-1746, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0028

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0028
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0028: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.28)
Protokoll nr. 52.28/31.12.1744 - 31.07.1746 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger