Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1744, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0027

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0027
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0027: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.27)
Protokoll nr. 52.27/1744 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll Rentekammeret Resolusjonsprotokoll

Referanser


Brukerinnstillinger