Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1743, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0026

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0026
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0026: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.26)
Protokoll nr. 52.26/1743 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger