Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1741, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0024

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0024
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0024: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.24)
Protokoll nr. 52.24/1741 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger