Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1739, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0022

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0022
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0022: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.22)
Protokoll nr. 52.22/1739 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger