Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1735, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0018

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0018
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0018: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.18)
Protokoll nr. 52.18/1735 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll Rentekammeret Resolusjonsprotokoll

Referanser


Brukerinnstillinger