Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1734, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0017

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0017
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0017: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.17)
Protokoll nr. 52.17/1734 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger