Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1728, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0011

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0011
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0011: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.11)
Protokoll nr. 52.11/1728 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger