Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1727, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0010

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0010
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0010: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.10)
Protokoll nr. 52.10/1727 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger