Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1720, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0003

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0003: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.3)
Protokoll nr. 52.3/30.06.1720 - 30.11.1720 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger