Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1720, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0002

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0002: Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll (merket RK 52.2)
Protokoll nr. 52.2/31.12.1719 - 31.05.1720 - Norsk relasjons- og resolusjonsprotokoll -

Referanser


Brukerinnstillinger