Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Relasjons- og resolusjonsprotokoller 1695-1706, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0001

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfa: Relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0001: Resolusjonsprotokoll med register (merket RK 52.1)
Protokoll nr. 52.1/1695 - 1706 - Resolusjonsprotokoll med register -

Referanser


Brukerinnstillinger