Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Vestre Toten Branntakster nr. -/Frem til 1955 - Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger