Stavern formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 2: 1860-1884, Astaref: IKAK/0708021/Aa/L0002

Kildeinformasjon

IKAK/0708021/Aa/L0002
Lenke til Arkivportalen
IKA Kongsberg Stavern formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/06.01.1860 - 22.02.1884 - Møtebok for perioden 1884-1891 mangler.. Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger