Hedrum formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 6: 1911-1916, Astaref: IKAK/0727021/A/Aa/L0006

Kildeinformasjon

IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0727021/A/Aa/L0006
Lenke til Arkivportalen
Hedrum formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
Aa: Møtebok
L0006: Møtebok med register
Møtebok nr. 6 /26.10.1911 - 30.12.1916 - Med register Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger