Hedrum formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 4: 1888-1899, Astaref: IKAK/0727021/Aa/L0004

Kildeinformasjon

IKAK/0727021/Aa/L0004
Lenke til Arkivportalen
IKA Kongsberg Hedrum formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0004: Møtebok
Møtebok nr. 4/15.03.1888 - 11.03.1899 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger