Hedrum formannskap og kommunestyre, Møtebok, nr. 2: 1853-1867, Astaref: IKAK/0727021/Aa/L0002

Kildeinformasjon

IKAK/0727021/Aa/L0002
Lenke til Arkivportalen
IKA Kongsberg Hedrum formannskap Aa: Møtebok formannskap og kommunestyre
L0002: Møtebok
Møtebok nr. 2/21.11.1853 - 18.05.1867 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre

Referanser


Brukerinnstillinger