Krigskollegiet, Krigskancelliet, Refererede sager (1701-1763), pk. 940-944: 1704

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Krigskollegiet, Krigskancelliet -: Refererede sager (1701-1763)
0940-0944: Refererede sager
Annen kilde nr. 0940-0944/1704 - Pakkene med refererte saker inneholder forestillinger og vedlegg. Det er kun forestillingene som er mikrofilmet og skanna. Vedleggene er derfor kun tilgjengelige på Rigsarkivet i København. Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Forsvaret

Referanser


Brukerinnstillinger