Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget, Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816), pk. 1339: Forestillinger, 1799

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget -: Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816)
1339: Forestillinger
Annen kilde nr. 1339/1799 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Alle bindene er forsynet med alfabetiske registre, der henviser til forestillingernes numre. I bindene indgår en del plakater, forordninger m.m., som undertiden indgår i nummerrækkerne, men i andre tilfælde er indsat bagest uden nummer. Kongebrev, supplikker og innlegg Handel Industri Fabrikker Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger