Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat, Forestillinger og kgl. resolutioner angående lån (1797-1814), pk. 1219: 1797-1814

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat -: Forestillinger og kgl. resolutioner angående lån til fiskeri og til handelsplanters dyrkning (1797-1814)
1219: Forestillinger ang. Laan.
Annen kilde nr. 1219/1797 - 1814 - - Kongebrev, supplikker og innlegg Handel Fiskeri Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger