Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat, Forestillinger og kgl. resolutioner (1797-1816), pk. 1217: Kgl. Resolutioner, 1804-1809

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Rigsarkivet i Danmark Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat -: Forestillinger og kgl. resolutioner (1797-1816)
1217: Kgl. Resolutioner
Annen kilde nr. 1217/1804 - 1809 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Alle forsynet med alfabetiske registre (Henviser til forestillingsnummer) og indeholdende forestillinger dels af generel karakter, dels vedrørende råvarefrembringelsen og dermed beslægtede produktioner. Forestillingerne er nummererede i to rækker: Én gennem alle bind løbende og én for hvert bind, til hvilke sidste registrene henviser. I bindene for årene 1797-1809 er indsat en række originale plakater, som indgår i nummerrækkerne. Kongebrev, supplikker og innlegg Handel Fiskeri Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger