Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Deliberationsprotokoller over projekter (1737-1752), pk. 39: Deliberationspr. til Projektpr. A, 1737-1740

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Deliberationsprotokoller over projekter (1737-1752)
39: Deliberationsprotokol til Projektprotokollen A
Annen kilde nr. 39 /1737 - 1740 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Uden registre. Indeholder de kommitteredes betænkninger over de i projektprotokollerne ekstraherede projekter. Handel Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger