Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Deliberationsprotokoller til supplikprotokollerne (1736-1756), pk. 35: Deliberationsprotokol B, 1740-1742

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Deliberationsprotokoller til supplikprotokollerne (1736-1756)
35: Deliberationsprotokol B
Annen kilde nr. 35 /1740 - 1742 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Uden registre. Indeholder de kommitteredes betænkninger over de i supplikprotokollerne ekstraherede sager i samme nummerorden som i disse. Ad 34: Deliberationsprotokol til supplikprotokollerne litr. A nr. 49-430 og litr. B nr. 1-25. På titelbladet: »Oeconomie- og commerce departements betænkninger over de under effterskrevne nummere udi suppliqv protocollen extraherede sager fra 1. jan. a° 1737«. Ad 35: Deliberationsprotokol til supplikprotokol litr. B nr. 26-262. Ad 36: Deliberationsprotokol til supplikprotokol litr. B nr. 264-346 og C nr. 1-134. Kongebrev, supplikker og innlegg Handel Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger