Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Deliberations protocol ang. de fra stifterne indhentede relationer (1736), pk. 27: Deliberationspr., 1736

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Oec[onomie] og commerce departements danske og norske deliberations protocol ang. de fra stifterne indhentede relationer. Anno 1736 (1736-1736)
27: Deliberationsprotokol til Stiftrelationers Protokol
Annen kilde nr. 27 /1736 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Med alfabetisk register foran: Indeholder de kommitteredes udaterede betænkninger over relationerne. Handel Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger