Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat, Relationer over stifternes tilstand (1735-1739), pk. 25: Danske og Norske Stiftrelationers Pr., 1735-1736

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat -: Relationer over stifternes tilstand anno 1736 (1735-1739)
25: Danske og Norske Stiftrelationers Protokol
Annen kilde nr. 25 /1735 - 1736 - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Med alfabetisk register foran. Indeholder i sidernes højre spalte ekstrakter af de i henhold til Rentekammerets cirkulærer 25/7 1735 (for Danmark) og 8/7 s. år (for Norge) i 1735-1736 indsendte og til Kommercekollegiet overleverede relationer fra stiftamtmændene og de disse underlagte myndigheder i amter og købstæder uden for København. I venstre spalte notater om de deputeredes resolution på de kommitteredes »tanker«, som disse er udtrykt i nedenanførte deliberationsprotokol. De nævnte notater daterer sig fra 26/7 1737 til 18/3 1739. Handel Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger