Elevprotokoll for Toftes Gave, Elevprotokoller 1841-1847, Astaref: SAH/SKOLE-007/F/Fc/L0001

Kildeinformasjon

SAH/SKOLE-007/F/Fc/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Toftes Gave F: Elever
Fc: Elevprotokoller
L0001: Elevprotokoll
Elevprotokoll nr. 1/1841 - 1847 - - Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementene Straffeanstalter og fengsler Skolevesen

Referanser


Brukerinnstillinger