Lenvik lensmann, dødsfallsprotokoll nr. 89, 1902-1928, Astaref: SATØ/SATO-102/F/Fg/Fga/L0089

Kildeinformasjon

SATØ/SATO-102/F/Fg/Fga/L0089
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lenvik lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fg: Skifte
Fga: Dødsfallsprotokoller
L0089: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 89/1902 - 1928 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger