Jæren og Dalane sorenskriveri, Jæren tinglag, ekstrarettsprotokoll nr. 7, 1854-1862, Astaref: SAST/A-100306/3/30/30BBC/L0007

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100306/3/30/30BBC/L0007
Lenke til Arkivportalen
Jæren og Dalane sorenskriveri 3: Rettergang
30: Generelt
30BBC: Ekstrarettsprotokoller Jæren
L0007: EKSTRARETTSPROTOKOLL - JÆREN
Ekstrarettsprotokoll nr. 7/1854 - 1862 Rogaland fylke
Jæren og Dalane sorenskr.
Jæren distrikt div.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger