Jæren sorenskriveri, ekstrarettsprotokoll nr. 10, 1862-1872, Astaref: SAST/A-100310/01/3/30/30BB/L0002

Kildeinformasjon

SAST/A-100310/01/3/30/30BB/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger Jæren sorenskriveri 3: Rettergang
30: Sivile saker og straffesaker
30BB: Ekstrarettsprotokoller
L0002: Ekstrarettsprotokoll 10
Ekstrarettsprotokoll nr. 10/1862 - 1872 Rogaland fylke
Jæren sorenskr.
- Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere

Referanser


Brukerinnstillinger