Hurum lensmann, dødsfallsprotokoll nr. 3, 1925-1933, Astaref: SAKO/A-505/H/Ha/L0003

Kildeinformasjon

SAKO/A-505/H/Ha/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Hurum lensmannskontor H: Skifte
Ha: Dødsfallsprotokoller
L0003: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. 3/1925 - 1933 - - Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger