Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods 1658-1660, Astaref: RA/EA-4070/On/L0012

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/On/L0012
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling On: Statens gods
L0012: [Jj 13]: Regnskap for salg av pantsatt krongods i Bergen og Trondheim stift 1662-1663, panteskjøter 1629-1660. Dokumenter vedr. Bakke og Rein kloster (-1672), Marselis gods (1658-1660). Fortegnelse over pantsatt gods i Christiania lagdømme 1658-1660. Pant
Annen kilde nr. 12 [Jj 13]/1658 - 1660 - [Jj 13]: Fortegnelse over pantegods i Kristiania lagdømme, fortegnelse Eiendom Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger