Rentekammeret, ROA, Skattevesen, nr. 23: Ekstraskatt 1762, Helgeland fogderi, 1767-1772, Astaref: RA/EA-4070/Ol/L0023

Kildeinformasjon

RA/EA-4070/Ol/L0023
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling Ol: Skattevesen
L0023: [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Helgeland (restanseregister)
Ekstraskatt nr. 23/1767 - 1772 Nordland fylke
Helgeland fogd.
[Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Helgeland (restanseregister) Kirke Kobberverk Gods Rentekammeret Fogderi Innkomne Brev Salg Forsvar Adel Setergårder Resolusjoner Jordebøker Hospital Bergverk Saltverk Ekstraskatten

Referanser


Brukerinnstillinger