Fogderegnskap, nr. 4910, Finnmark/Vardøhus fogderi, 1762-1772: Ekstraskatt 1762, Astaref: RA/EA-4092/R69/L4910

Kildeinformasjon

RA/EA-4092/R69/L4910
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R69: FINNMARK/VARDØHUS FOGDERI
L4910: Ekstraskatten Finnmark/Vardøhus
Ekstraskatt nr. 4910/1762 - 1772 Finnmark fylke
Finnmark/Vardøhus fogd.
Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51. Regnskap og skatt Fogderegnskap Ekstraskatten 1762 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger